Press ESC to close

جوکر

متخصص فوتبال و اکثر رشته های ورزشی با ۲۸ سال سن دیده به جهان گشودم . تقریبا ۳ سال است با شرطبندی ورزشی آشنا شدم و همه تجربیات این حرفه ام را اینجا برایتان مینویسم.